Produkter

Vi tillverkar, säljer och levererar olika sorters krossgrus, fyllnadsmassor och sand. I mån av möjlighet tillverkar vi även andra sorter enligt kundens önskemål.

Ni kan även hämta grus/sand hos oss om ni har tillgång till släpvagn eller något dylikt.

Våra vanligaste produkter:

  • Krossgrus 0-8 mm, används vid plattsättning, gång- och körbanor och även som ytlager på fotbollsplaner och ridbanor.
  • Krossgrus 0-12 mm, används som slitlager på grusvägar.
  • Krossgrus 0-16 mm, används som slitlager på grusvägar som är i sämre skick.
  • Krossgrus 0-32 mm, används som vägfyllnadsmaterial.
  • Krossgrus 8-16 mm, används till trädgårdsgångar och som dränering runt husgrunder.
  • Krossgrus 16-32 mm, används som fyllnadsmaterial vid husgrunder och som återfyllnad vid andra dräneringar.
  • Krossgrus 0-70 mm, används som förstärkningslager till vägar och parkeringsplatser.
  • Krossgrus 70-100 mm, används som förstärkningslager till dåliga vägar med mjukt underlag, som behöver djupare fyllningar.
  • Krossgrus 50-200 mm

Vi säljer även finsand i små mängder, vilket används till sandlådor och badstränder.

Övriga produkter är bl.a: Dressand, olika fyllnadsmassor, dräneringssand, naturgrus.

Comments are closed.